Soojuselektrijaamade ja tselluloosikatelde abiseadmed

Gaasikanalid

Gaasikanalid on mõeldud katelde kõrge temperatuuriga suitsugaaside ärajuhtimiseks, valmistatud kroom- molübteenterasest.

Õhukanalid

Õhukanalid eelsoojendavad põlemiseks vajamineva õhu ja juhivad selle katlasse.

Aerofolid ja venturid

Seadmed, mis on mõeldud õhu kiiruse ja rõhu mõõtmiseks gaasikäikudes.

Õhuregulaatorid

Seadmed, mis reguleerivad katelde primaarõhu ja sekundaarõhu kogust ja tagavad optimaalse põlemisprotsessi.

Õhuregulaatorid

Seadmed, mis reguleerivad katelde primaarõhu ja sekundaarõhu kogust ja tagavad optimaalse põlemisprotsessi.

Kompensaatorid

Mõeldud õhu- ja gaasikäikudele ja nende kõrgest temperatuurist tekitatud lineaarse soojuspaisumise kompenseerimiseks.

Soojusvahetid

Katelde soojusvahetid (LUVO).

Filtermoodulid

Puhastavad katlast lahkuvad suitsugaasid.

Punkrid

Kõrgeltlegeeritud, happekindlast ja roostevaba terasest valmistatud punkrid, mis on mõeldud katelde kõrge temeratuuri ja rohke väävli ja happesisaldusega põlemisproduktide kogumiseks.

Transportöörid

Katelde põlemisproduktide transporteerimiseks hoidlatesse.

Teenindusplatvormid, trepid, reelingud

Katelde teenindusplatvormid, trepid ja reelingud katelde teenindava personali tarbeks.