Lämpövoimaloiden ja selluloosakattiloiden laitteet

Kaasukanavat

Haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaasukanavat on suunniteltu kattiloiden savukaasujen poistamiseen korkeissa lämpötiloissa.

Ilmakanavat

Ilmakanavat esilämmittävät palamisilman ja johtavat sen kattilaan.

Aerofoilit ja venturit

Laitteet, jotka on mittaavat painetta ja ilman nopeutta kaasukanavissa.

Ilmansäätimet

Laitteet, jotka säätelevät kattilan primaari- ja sekundaari-ilman määrää ja varmistavat optimaalisen palamisen.

Ilmansäätimet

Laitteet, jotka säätelevät kattilan primaari- ja sekundaari-ilman määrää ja varmistavat optimaalisen palamisen.

Palkeet

Suunniteltu ilma- ja kaasukanaviin kompensoimaan korkean lämpötilan tuottamaa lineaarista lämpölaajenemista.

Lämmönvaihtimet

Kattiloiden lämmönvaihtimet (LUVO).

Letkusuodattimet

Puhdistaa kattilasta poistuvat savukaasut.

Suppilot

Seostetusta, haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut suppilot, joihin kerätään kattiloiden erittäin happo- ja rikkipitoiset palamistuotteet.

Kuljettimet

Kuljettavat kattiloiden palamistuotteet suppiloihin.

Työtasanteet, portaat, suojakaiteet

Kattiloiden työtasanteet, portaat ja suojakaiteet työntekijöitä varten.